Schedules, Entry Forms, Trade Stands & Sponsors forms
available using above links.

Please note changes to Judges in WP&CS Section A & Section D,
and in Working Hunters & Hunters (In Hand), as noted in the H&P Schedule.
Also Showjumping Schedule is now available
---------------
Plîs nodwch newidiadau i'r Beirniaid yn Adran A ac Adran D o'r CMCC, ac
yn Helfeirch Gweithio ac Mewn Llaw, fel nodwyd yn y Rhaglen C&M.
Mae Rhaglen 'Neidio Sioe' ar gael hefyd.

Mae Rhaglenni, Ffurflen Cystadlau, Ffurflen Stondinau Masnach & Noddwyr
ar gael wrth clicio yr uchod.

Croeso cynnes i Wefan Sioe Sir Meirion!
Welcome to the Merioneth County Show Website!
BALA - 2014
Awst 27 Aug